Bouwupdate!

Een nieuwe bouwupdate!

We zijn weer even verder en er is zichtbaar veel werk verzet. Zo werd er vorige week een begin gemaakt met het metselen boven de grond. Chris Hekking hielp de mannen op weg door met zijn kraan de stenen in het midden te plaatsen. Het metselen werd hierdoor eenvoudiger. Afgelopen zaterdag waren een vijftal metselaars al vroeg aanwezig. Zij kregen daarbij ondersteuning van heren uit het recreatie team. Op de foto’s is goed te zien welke vorderingen er zijn gemaakt!

Tot de volgende keer!

Rabo clubsupport & bouwupdate

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de uitgebrachte stemmen via de Rabo clubsupport. Er is een bedrag van €363,84 opgehaald. Dit is een mooie bijdrage om de nieuwbouw te kunnen financieren.

Weer of geen weer, de werkzaamheden aan het Aspel gaan gewoon door. Zo is de fundering inmiddels klaar en de definitieve riolering ligt. Afgelopen zaterdag was het tijd voor het isoleren van de vloer en het leggen van het raamwerk voor het beton. Ook is een deel van de buitenmuur verwijderd, hier komt de deur naar de nieuwe opslagruimte.

Bouwbedrijf Hoogeslag kan deze week aan het werk met het storten van het beton. Dit weekend kan er dan gemetseld worden. We lopen goed op schema. Dit had niet gekund zonder alle hulp van onze vrijwilligers, bedankt allemaal!

Bouwupdate

Achter de schermen is er al veel in gang gezet voor de verbouwing en nieuwbouw van het Aspell. Zo werd er gewerkt aan een planning, de inzet van vrijwilligers, benodigde materiaal en de subsidieaanvraag. Tonnie Alferink heeft de planning voor de verbouwing incl. tekeningen uitgewerkt en veel mensen zijn benaderd om ons te komen ondersteunen.

Wij zijn inmiddels begonnen met de bouw. Vorige week zaterdag 5 oktober ging letterlijk de schop in de grond. Alfons, Johnny en Peter van recreatie 2 deden de aftrap. De stenen zijn eruit en de lijnen konden uitgezet worden door Tonnie. Een “koud kunstje” voor deze heren!

Een week later kon de fundering gegraven gaan worden. Chris Hekking, Bertus Oosterwechel en Jos kruiper zijn al vroeg uit de veren gegaan om de klus te klaren. Chris met zijn kraan die hij recent heeft aangeschaft en de rest aan de schop. Het gaat er professioneel aan toe en het resultaat mag er zijn. De bekisting is getimmerd en de riolering is verlegd. Helaas ontbrak het mooie weer, maar we zijn mooi op schema! Het beton kan gestort worden en daarna kan het metselen beginnen. Op naar volgende week!

Voor de foto's klik hier.

Rabobank clubactie 2019

Vocluma neemt een grote plek in Marienheem in, op sportief en recreatief gebied. De vereniging biedt sport, ontspanning en verbondenheid aan alle inwoners van Marienheem en omstreken. De activiteiten van de vereniging zijn zoveel mogelijk gericht op alle leeftijden. We proberen dagelijks een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden op zowel sportief als op recreatief gebied en willen een plezierige club zijn waar behalve leden ook anderen graag komen.

Wij zijn al heel lang bezig om een eigen ruimte te creëren in 't Asspel waar wij alle materialen, zoals kleding, tassen, papierwerk etc. kunnen bundelen, maar waar ook ruimte is voor vergadering, overleg en zaalcoördinatie op de momenten dat er thuiswedstrijden zijn. Om dit te kunnen realiseren hebben wij uw steun hard nodig! Van 27 september t/m 6 oktober kunt u op ons stemmen middels de clubactie van de Rabobank! Elke stem is geld waard! Alvast bedankt!

Stemmen kan via de volgende site: www.rabobank.nl/clubsupport