Bouwupdate

Achter de schermen is er al veel in gang gezet voor de verbouwing en nieuwbouw van het Aspell. Zo werd er gewerkt aan een planning, de inzet van vrijwilligers, benodigde materiaal en de subsidieaanvraag. Tonnie Alferink heeft de planning voor de verbouwing incl. tekeningen uitgewerkt en veel mensen zijn benaderd om ons te komen ondersteunen.

Wij zijn inmiddels begonnen met de bouw. Vorige week zaterdag 5 oktober ging letterlijk de schop in de grond. Alfons, Johnny en Peter van recreatie 2 deden de aftrap. De stenen zijn eruit en de lijnen konden uitgezet worden door Tonnie. Een “koud kunstje” voor deze heren!

Een week later kon de fundering gegraven gaan worden. Chris Hekking, Bertus Oosterwechel en Jos kruiper zijn al vroeg uit de veren gegaan om de klus te klaren. Chris met zijn kraan die hij recent heeft aangeschaft en de rest aan de schop. Het gaat er professioneel aan toe en het resultaat mag er zijn. De bekisting is getimmerd en de riolering is verlegd. Helaas ontbrak het mooie weer, maar we zijn mooi op schema! Het beton kan gestort worden en daarna kan het metselen beginnen. Op naar volgende week!

Voor de foto's klik hier.