Bouwupdate!

Een nieuwe bouwupdate!

We zijn weer even verder en er is zichtbaar veel werk verzet. Zo werd er vorige week een begin gemaakt met het metselen boven de grond. Chris Hekking hielp de mannen op weg door met zijn kraan de stenen in het midden te plaatsen. Het metselen werd hierdoor eenvoudiger. Afgelopen zaterdag waren een vijftal metselaars al vroeg aanwezig. Zij kregen daarbij ondersteuning van heren uit het recreatie team. Op de foto’s is goed te zien welke vorderingen er zijn gemaakt!

Tot de volgende keer!